قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 04

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی پاسداران - ضرابخانه 26,837,000 3
آپارتمان مسکونی تهرانپارس شرقی 15,902,000 2
آپارتمان مسکونی حکیمیه 7,000,000 1
آپارتمان مسکونی شمس آباد - مجیدیه شمالی 5,000,000 1
آپارتمان مسکونی مبارک آباد و حسین آباد (هروی) 60,000,000 1
آپارتمان مسکونی نارمک شمالی 3,491,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 100 64,000,000 6,400,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 86 6,976,744 600,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 04 - تهرانپارس غربی 783 31,928,480 25,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - حکیمیه 90 7,000,000 630,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - تهرانپارس شرقی 90 4,777,777 430,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - مبارک آباد و حسین آباد (هروی) 170 60,000,000 10,200,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - شمس آباد - مجیدیه شمالی 88 5,000,000 440,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 75 9,533,333 715,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - تهرانپارس شرقی 37 27,027,027 1,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 145 8,496,000 1,232,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 04 - نارمک شمالی 485 0 3,000,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 04 - علم و صنعت 17 2,500,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 145 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 198 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 198 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 145 0 0 مشاهده فایل
سوله سایر تهران - منطقه 04 - حکیمیه 500 0 0 مشاهده فایل