قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 04

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی پاسداران - ضرابخانه 3,854,166,667,000 1
آپارتمان مسکونی لویزان (شیان) - شهرک ولیعصر 6,683,000 2
آپارتمان مسکونی نارمک شمالی 4,245,000 2

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - نارمک شمالی 53 3,490,566 185,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - نارمک شمالی 63 5,000,000 315,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - لویزان (شیان) - شهرک ولیعصر 180 6,700,000 1,206,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 96 3,854,166,666,666 370,000,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 145 8,496,000 1,232,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 120 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 111 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 72 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 135 9,496,000 1,282,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 145 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 198 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 198 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 04 - پاسداران - ضرابخانه 145 0 0 مشاهده فایل
سوله سایر تهران - منطقه 04 - حکیمیه 500 0 0 مشاهده فایل
انبار سایر تهران - منطقه 04 - حکیمیه 500 0 0 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری سایر تهران - منطقه 04 - حکیمیه 500 0 0 مشاهده فایل