قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 03

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی اختیاریه (رستم آباد) 17,000,000 1
آپارتمان مسکونی قلهک 5,574,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - قلهک 122 5,573,770 680,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - اختیاریه (رستم آباد) 78 17,000,000 1,326,000,000 مشاهده فایل
کلنگی مسکونی تهران - منطقه 03 - اختیاریه (رستم آباد) 340 10,500,000 3,570,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 120 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 72 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 120 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 165 8,333,000 1,375,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 65 8,461,000 550,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 111 8,495,000 943,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 145 8,496,000 1,232,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - قلهک 100 0 250,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - امانیه 95 3,000,000 20,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 03 - امانیه 800 45,000,000 500,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 185 5,000,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 03 - سیدخندان (ارسباران) 70 2,000,000 30,000,000 مشاهده فایل
خانه موقعیت اداری تهران - منطقه 03 - امانیه 750 33,000,000 350,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - اختیاریه (رستم آباد) 132 3,000,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - اختیاریه (رستم آباد) 110 0 150,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - اختیاریه (رستم آباد) 95 2,000,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 03 - دروس 80 2,000,000 20,000,000 مشاهده فایل