قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 22

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی دریاچه (همت) 3,790,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 157 3,790,000 595,030,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 107 4,000,000 428,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 165 5,000,000 825,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 101 3,297,000 333,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 127 4,527,000 575,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 116 6,396,000 742,000,000 مشاهده فایل
کلنگی مسکونی تهران - منطقه 22 - زیبادشت 500 5,600,000 2,800,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - شهرک دانشگاه صنعتی شریف 2232 15,000 34,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 200 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 75 4,706,000 353,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - شهرک دانشگاه صنعتی شریف 167 0 95,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 180 3,000,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 200 0 160,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 125 1,050,000 55,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 130 0 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 125 1,500,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - گلستان شرقی 150 0 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 145 900,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 86 800,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 22 - دریاچه (همت) 129 1,000,000 30,000,000 مشاهده فایل