قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 21

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
زمین سایر تهران - منطقه 21 - چیتگر جنوبی 2961070 10,131 30,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - تهرانسر شرقی 72 2,291,666 165,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - وردآورد 120 3,000,000 360,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 21 - شهرک آزادی 120 4,890,000 850,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 21 - وردآورد 92 3,000,000 276,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 76 3,197,000 243,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 76 3,000,000 228,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 90 4,000,000 360,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 90 3,100,000 279,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - وردآورد 122 3,098,000 378,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 75 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 106 0 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - وردآورد 170 1,800,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 75 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی 75 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - تهرانسر شمالی 125 0 350,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 21 - تهرانسر شرقی 135 1,000,000 30,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 21 - تهرانسر مرکزی 67 0 45,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 21 - شهرک آزادی 58 800,000 10,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 21 - وردآورد 85 650,000 5,000,000 مشاهده فایل