قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 20

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
ویلا مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 108 4,166,000 450,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 68 2,500,000 170,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 20 - دولت آباد 32 20,000,000 640,000,000 مشاهده فایل
ویلا مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 200 8,500,000 1,700,000,000 مشاهده فایل
مستغلات مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 64 1,718,000 110,000,000 مشاهده فایل
مستغلات مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 65 1,538,000 100,000,000 مشاهده فایل
ویلا مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 102 5,392,000 550,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 65 2,461,000 160,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 66 2,393,000 158,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 20 - دولت آباد 25 15,000,000 375,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 92 0 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 65 600,000 6,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 97 0 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 178 0 65,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 68 250,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 75 700,000 5,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 75 400,000 4,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 48 200,000 8,000,000 مشاهده فایل
کلنگی سایر تهران - منطقه 20 - دولت آباد 108 0 4,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 20 - دولت آباد 92 200,000 35,000,000 مشاهده فایل