قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 19 محله شریعتی جنوبی

اطلاعات ارائه شده با تحلیل داده های املاک موجود در آگهی ثبت شده در یک ماه گذشته می باشد.

این قیمت ها تنها میانگین قیمت ملک های محله ها را نشان می دهد وقیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

آپارتمان مسکونیشریعتی جنوبی 2,212,000

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 73 2,465,000 180,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 80 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 140 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 64 0 0 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 132 4,545,454 600,000,000 مشاهده فایل
کلنگی مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 90 3,888,888 350,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 52 2,211,538 115,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 50 2,000,000 100,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 65 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 65 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 47 0 0 مشاهده فایل
انبار سایر تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی 160 2,000,000 20,000,000 مشاهده فایل