قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 19

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی خانی آباد جنوبی 15,473,000 1
آپارتمان مسکونی دولتخواه 8,195,000 1
آپارتمان مسکونی نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم) 2,293,000 2

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم) 85 2,294,117 195,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم) 82 2,292,682 188,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد جنوبی 74 15,472,972 1,145,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 96 2,645,000 254,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 54 1,703,000 92,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 47 2,127,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 77 2,402,000 185,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 45 1,666,000 75,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 75 2,866,000 215,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 52 1,884,000 98,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 53 550,000 7,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - بهمنیار 45 100,000 20,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم) 35 500,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد جنوبی 55 200,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - شریعتی شمالی 60 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد شمالی 75 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد شمالی 90 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد شمالی 85 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد شمالی 65 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 19 - خانی آباد شمالی 75 0 0 مشاهده فایل