قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 18

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 95 2,147,000 204,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 110 2,299,000 253,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 102 2,196,000 224,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 83 1,795,000 149,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 72 1,500,000 108,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 80 2,600,000 208,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 82 2,292,000 188,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 110 2,600,000 286,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 80 2,250,000 180,000,000 مشاهده فایل
مستغلات مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 83 1,939,000 161,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - 17 شهریور (هفده شهریور) 26 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - تولید دارو 55 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - خلیج فارس شمالی 70 1,000,000 20,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 18 - شادآباد 14 600,000 5,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - شهرک امام خمینی 115 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - خلیج فارس شمالی 53 0 0 مشاهده فایل
مستغلات مسکونی تهران - منطقه 18 - یافت آباد شمالی 65 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - یافت آباد شمالی 68 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - خلیج فارس شمالی 130 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 18 - ولیعصر شمالی 46 0 0 مشاهده فایل