اطلاعات ارائه شده با تحلیل داده های املاک موجود در آگهی ثبت شده در یک ماه گذشته می باشد.

این قیمت ها تنها میانگین قیمت ملک های محله ها را نشان می دهد وقیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

آپارتمان مسکونیوصفنارد 5,800,000

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 55 2,000,000 110,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - وصفنارد 53 400,000,000 35,000,000,000 مشاهده فایل