قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 17

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 58 1,725,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 44 1,650,000 72,600,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 60 1,660,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 64 1,800,000 115,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 69 1,600,000 120,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - یافت آباد 50 1,960,000 98,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 69 1,600,000 120,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 58 1,725,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 58 1,725,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 60 1,660,000 100,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 92 550,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 60 400,000 125,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 53 450,000 5,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 55 420,000 7,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 60 350,000 15,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 50 430,000 10,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 60 500,000 10,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 60 15,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 70 450,000 15,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 17 - زمزم 65 350,000 15,000,000 مشاهده فایل