قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 16

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی علی آباد جنوبی 9,167,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - علی آباد جنوبی 72 9,166,666 660,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - یاخچی آباد (رضوان) 76 2,000,000 170,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - یاخچی آباد (رضوان) 76 2,000,000 170,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - یاخچی آباد (رضوان) 20 11,000,000 214,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - نازی آباد 60 2,000,000 120,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - نازی آباد 15 12,000,000 170,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - علی آباد شمالی 30 25,000,000 750,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - نازی آباد 84 3,250,000 273,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - علی آباد شمالی 30 25,000,000 750,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 16 - نازی آباد 120 3,000,000 360,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - نازی آباد 270 3,500,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - یاخچی آباد (رضوان) 55 200,000 25,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - علی آباد شمالی 30 2,750,000 35,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - نازی آباد 49 590,000 10,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - نازی آباد 180 5,000,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - نازی آباد 40 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - نازی آباد 62 0 0 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 16 - نازی آباد 65 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - شهرک بعثت 56 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 16 - نازی آباد 90 0 0 مشاهده فایل