قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 15

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 33 20,000,000 660,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 15 - کیانشهر شمالی 90 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - کیانشهر شمالی 100 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - شوش 57 1,900,000 109,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 51 2,254,902 115,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 53 2,679,245 142,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 53 2,679,245 142,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 53 2,679,245 142,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 53 2,679,245 142,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 53 2,679,245 142,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 85 580,000 10,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 15 - شوش 16 1,500,000 10,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه پایین 55 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه پایین 55 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه پایین 60 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه پایین 85 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه پایین 83 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه بالا 75 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - افسریه پایین 93 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 15 - مسعودیه 67 0 0 مشاهده فایل