قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 02

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
خانه مسکونی تهران - منطقه 02 - آلستوم (برق آلستون) 232 7,327,586 1,700,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - پونک 70 13,500,000 945,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - توحید 80 4,125,000 330,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 250 14,500,000 3,625,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 100 12,500,000 1,250,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 70 7,900,000 553,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس) 86 9,651,000 830,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 73 7,000,000 511,000,000 مشاهده فایل
کلنگی مسکونی تهران - منطقه 02 - کوی نصر (گیشا) 30 12,000,000 3,600,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 123 7,292,000 897,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 70 3,200,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 100 3,000,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - صادقيه (آریا شهر) 70 0 70,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 115 2,000,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 60 2,000,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - صادقيه (آریا شهر) 78 0 80,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 150 3,000,000 300,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 140 4,500,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 170 3,000,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 02 - سعادت آباد 140 0 0 مشاهده فایل