قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 14

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
کلنگی مسکونی تهران - منطقه 14 - خاوران 85 2,800,000 240,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - جابری 55 3,750,000 206,250,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - ابوذر 55 2,818,182 155,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - خاوران 48 2,604,000 125,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - شکوفه 90 3,500,000 315,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 14 - خاوران 24 8,333,333 200,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - قیام 137 4,000,000 548,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - جابری 98 3,300,000 323,400,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - خاوران 80 2,000,000 160,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - شکوفه 48 2,300,000 110,400,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - ابوذر 330 0 200,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - نیکنام 63 0 250,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - شکوفه 100 50,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - شکوفه 65 400,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - شیوا 40 0 120,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - شیوا 72 600,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - پرستار 57 650,000 15,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - تاکسیرانی 70 200,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - چهارصد دستگاه 85 1,000,000 15,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 14 - نیکنام 118 300,000 80,000,000 مشاهده فایل