قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 13

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی آشتیانی 18,537,000 3

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - آشتیانی 75 19,333,333 1,450,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - آشتیانی 75 19,333,333 1,450,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 60 3,900,000 234,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 81 3,703,704 300,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 56 2,678,571 150,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 85 4,200,000 357,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 123 4,000,000 492,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 73 4,931,507 360,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 71 4,000,000 284,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 69 4,275,362 295,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 74 1,800,000 140,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 74 1,800,000 140,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 70 1,500,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 58 600,000 10,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 50 100,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - نیروی هوایی 80 900,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 127 1,700,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 72 850,000 35,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 75 1,100,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 13 - قاسم آباد 80 0 42,000,000 مشاهده فایل