قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 12

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان موقعیت اداری بهارستان 5,600,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - بازار 8 500,000,000,000,000,000 4,000,000,000,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 12 - بهارستان 90 5,600,000 504,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 12 - فردوسی 68 2,600,000 180,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 12 - فردوسی 80 3,250,000 260,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 12 - قیام 70 2,350,000 165,000,000 مشاهده فایل
کلنگی تجاری تهران - منطقه 12 - دروازه شمیران 446 11,500,000 5,129,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - فردوسی 70 32,000,000 2,240,000,000 مشاهده فایل
کلنگی تجاری تهران - منطقه 12 - بازار 155 0 0 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - بازار 14 17,857,143 250,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - بازار 14 17,857,143 250,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - آبشار 25 0 750,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 12 - بازار 78 0 45,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - کوثر 18 0 300,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 12 - شهید هرندی 40 200,000 10,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 12 - فردوسی 60 11,000,000 65,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 12 - ایران 100 0 75,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 12 - سنگلج 60 0 85,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 12 - فردوسی 500 0 220,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 12 - فردوسی 60 150,000 45,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 12 - بازار 90 4,000,000 5,000,000 مشاهده فایل