قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 11 محله شیخ هادی

اطلاعات ارائه شده با تحلیل داده های املاک موجود در آگهی ثبت شده در یک ماه گذشته می باشد.

این قیمت ها تنها میانگین قیمت ملک های محله ها را نشان می دهد وقیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

آپارتمان مسکونیشیخ هادی 15,000,000

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 178 3,000,000 534,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 89 2,471,000 220,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 120 2,750,000 330,000,000 مشاهده فایل
مستغلات تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 825 3,420,000 2,822,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 135 88,888,000 12,000,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 20 8,000,000 160,000,000 مشاهده فایل
مستغلات تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 220 12,859,000 2,829,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 67 0 240,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 65 0 3,900,000,000 مشاهده فایل
خانه اداری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 200 0 1,600,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 30 0 4,000,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 17 1,200,000 10,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 51 0 45,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 63 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 135 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 105 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 65 0 0 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 16 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 90 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - شیخ هادی 74 0 0 مشاهده فایل