قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 11

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان اداری جمالزاده - حشمت الدوله 5,000,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان اداری تهران - منطقه 11 - جمالزاده - حشمت الدوله 40 5,000,000 200,000,000 مشاهده فایل
کلنگی مسکونی تهران - منطقه 11 - جمهوری 149 9,395,973 1,400,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - منیریه 47 2,765,000 130,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - جمالزاده - حشمت الدوله 60 4,300,000 258,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - فلسطین - انقلاب 223 3,798,000 847,000,000 مشاهده فایل
مستغلات سایر تهران - منطقه 11 - فلسطین - انقلاب 1200 6,000,000 7,200,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - آذربایجان 90 2,500,000 225,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - جمهوری 21 33,333,333 700,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - آذربایجان 90 2,055,556 185,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - منیریه 50 4,200,000 210,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - جمهوری 50 1,100,000 15,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 11 - جمهوری 170 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 11 - جمهوری 125 2,500,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - امیریه 50 150,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - جمهوری 75 1,200,000 20,000,000 مشاهده فایل
مستغلات سایر تهران - منطقه 11 - منیریه 150 1,200,000 35,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 11 - جمهوری 50 3,000,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - جمهوری 67 200,000 60,000,000 مشاهده فایل
انبار سایر تهران - منطقه 11 - جمهوری 220 4,500,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 11 - جمهوری 68 400,000 50,000,000 مشاهده فایل