قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 10

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 34 2,205,882 75,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 22 11,363,636 250,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 62 2,983,871 185,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 48 1,979,000 95,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 93 1,920,000 10,200,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - هاشمی 54 3,300,000 178,200,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 55 2,300,000 126,500,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - هاشمی 60 3,083,333 185,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - هاشمی 75 3,200,000 240,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 45 2,800,000 126,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان اداری تهران - منطقه 10 - کارون شمالی 87 1,500,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - هفت چنار 52 0 130,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 10 - بریانک 33 0 363,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 112 0 42,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - سرسبیل شمالی 50 300,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 67 0 60,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 48 0 32,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - هفت چنار 57 0 28,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 74 0 45,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - سرسبیل جنوبی 150 250,000 32,000,000 مشاهده فایل