قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 10

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی بریانک 1,897,000 1
آپارتمان مسکونی جی - شبیری 1,667,000 1
آپارتمان مسکونی سرسبیل جنوبی 2,875,000 1
آپارتمان مسکونی کارون جنوبی 2,895,000 2
آپارتمان مسکونی هفت چنار 2,703,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 39 1,897,435 74,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - هفت چنار 37 2,702,702 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 60 1,667,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - کارون جنوبی 38 2,894,736 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - کارون جنوبی 38 2,894,736 110,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - سرسبیل جنوبی 40 2,875,000 115,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 34 2,205,882 75,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 22 11,363,636 250,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 62 2,983,871 185,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 48 1,979,000 95,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - هفت چنار 52 0 130,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 10 - بریانک 33 0 363,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 112 0 42,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - سرسبیل شمالی 50 300,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 67 0 60,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 48 0 32,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - هفت چنار 57 0 28,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - بریانک 74 0 45,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 10 - سرسبیل جنوبی 150 250,000 32,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 10 - جی - شبیری 72 600,000 22,000,000 مشاهده فایل