قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 09

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی مهرآباد جنوبی 22,000,000 2

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - مهرآباد جنوبی 51 22,000,000 1,122,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - مهرآباد جنوبی 51 22,000,000 1,122,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 82 2,500,000 205,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 82 2,500,000 205,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 34 11,000,000 374,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 34 11,000,000 374,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 90 2,200,000 198,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 34 11,000,000 374,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 73 2,095,000 153,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 82 2,500,000 205,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 80 4,500,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 58 400,000 15,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - استاد معین 39 0 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 41 510,000 8,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 70 1,000,000 35,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 09 - مهرآباد جنوبی 56 600,000 12,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 41 540,000 8,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - استاد معین 50 100,000 32,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 09 - فرودگاه (مهرآباد) 70 100,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 09 - مهرآباد جنوبی 0 0 0 مشاهده فایل