قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 08

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی تسلیحات (تلفنخانه( 4,100,000 1
آپارتمان مسکونی تهرانپارس 3,816,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 76 3,820,000 290,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 08 - فدک 76 17,000,000 1,292,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تسلیحات (تلفنخانه( 62 4,100,000 254,200,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 47 3,404,000 160,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - کرمان 100 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 59 4,800 283 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 96 4,160,000 400,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - هفت حوض 81 6,500,000 526,500,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 70 2,500,000 175,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 102 4,500,000 459,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - مجیدیه جنوبی 60 1,200,000 20,000,000 مشاهده فایل
خانه مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 160 2,000,000 55,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 95 0 85,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 08 - مدائن (گلبرگ شرقی) 120 1,700,000 25,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 90 300,000 50,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 165 4,200,000 100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 93 1,200,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 75 300,000 45,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 08 - هفت حوض 78 2,500,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 08 - تهرانپارس 52 1,200,000 30,000,000 مشاهده فایل