قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 07

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی دبستان - مجیدیه 31,000,000 1
آپارتمان مسکونی کاج 4,063,000 1
آپارتمان مسکونی نظام آباد (مدنی) 1,508,000 2

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - دبستان - مجیدیه 100 31,000,000 3,100,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - نظام آباد (مدنی) 112 16,800 1,881,600 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - نظام آباد (مدنی) 65 3,000,000 195,000,000 مشاهده فایل
مستغلات مسکونی تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 320 6,250,000 2,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - خواجه نظام شرقی 53 2,695,000 145,000,000 مشاهده فایل
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 720 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - گرگان (نامجو) 48 2,900,000 139,200,000 مشاهده فایل
مستغلات مسکونی تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 500 7,300,000 3,649,999,872 مشاهده فایل
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 1820 0 0 مشاهده فایل
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 765 0 0 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان اداری تهران - منطقه 07 - عباس آباد – اندیشه 230 15,000,000 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 55 2,000,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 105 1,500,000 40,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 120 2,400,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 07 - عباس آباد – اندیشه 42 500,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 60 0 80,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 85 2,800,000 20,000,000 مشاهده فایل
مستغلات اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 700 40,000,000 250,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 60 0 80,000,000 مشاهده فایل
مستغلات اداری تهران - منطقه 07 - نیلوفر - شهید قندی 1000 0 3,500,000,000 مشاهده فایل