اطلاعات ارائه شده با تحلیل داده های املاک موجود در آگهی ثبت شده در یک ماه گذشته می باشد.

این قیمت ها تنها میانگین قیمت ملک های محله ها را نشان می دهد وقیمت دقیق خرید و فروش آپارتمان یا زمین در یک محله، بسته به نوع مصالح به کار رفته در آن ساختمان و نیز محل دقیق آن آپارتمان یا زمین می تواند متفاوت باشد.

آپارتمان اداریگاندی 10,500,000

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 1570 0 0 مشاهده فایل
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 1520 12,000,000 18,240,000,000 مشاهده فایل
مستغلات موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 0 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 100 10,500,000 1,050,000,000 مشاهده فایل
مستغلات اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 0 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 70 0 0 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 06 - گاندی 141 4,500,000 630,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 06 - گاندی 115 5,050,000 580,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 06 - گاندی 113 5,500,000 621,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 06 - گاندی 141 4,750,000 670,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 270 0 750,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 06 - گاندی 50 2,200,000 10,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 320 30,000,000 0 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 320 0 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 70 3,600,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 06 - گاندی 70 3,600,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 70 3,600,000 30,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 100 0 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان موقعیت اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 240 2,000,000 300,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان اداری تهران - منطقه 06 - گاندی 138 9,000,000 100,000,000 مشاهده فایل