قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 05

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی المهدی 2,338,000 1
آپارتمان مسکونی پونک جنوبی 40,000,000 1
آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی 3,871,000 1
آپارتمان مسکونی سازمان برنامه شمالی 50,435,000 1
آپارتمان مسکونی محله فردوس 6,703,929,000 2
آپارتمان مسکونی مهران 9,000,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - سازمان برنامه شمالی 115 50,434,782 5,800,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - جنت آباد جنوبی 62 3,870,967 240,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - محله فردوس 70 7,857,142 550,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - مهران 93 9,000,000 837,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - پونک جنوبی 53 40,000,000 2,120,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - محله فردوس 120 13,400,000,000 1,608,000,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - جنت آباد جنوبی 105 4,300,000 450,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 33 0 370 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 51 5,196,000 265,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 92 5,000,000 460,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - سازمان آب 75 0 340,000,000 مشاهده فایل
خانه اداری تهران - منطقه 05 - پونک شمالی 450 0 600,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - نفت (شهرک نفت) 79 2,100,000 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 60 0 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 62 0 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - پونک جنوبی 133 2,000,000 80,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 90 0 90,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 70 1,200,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 170 1,800,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 176 0 135,000,000 مشاهده فایل