قیمت مسکن در شهر تهران منطقه 05

قیمت املاک تهران بر اساس میانگین قیمت آگهی های کارشناسی شده در چند ماه اخیر را به شما نشان میدهد و هدف ما صرفا جنبه آماری داشته وبرای اطلاع شما از حدود قیمت مناطق مختلف و مقایسه بین آنها می باشد.

لیست قیمت فروش آپارتمان در محله های منطقه 01 تهران

آپارتمان مسکونی المهدی 2,338,000 1
آپارتمان مسکونی باغ فیض 4,300,000 1
آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی 3,871,000 1
آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی 4,824,000 1
آپارتمان مسکونی شهرک اکباتان 3,200,000 1

برخی املاک ویژه فروش

نوع ملک آدرس متراژ متری کل  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - جنت آباد جنوبی 62 3,870,967 240,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - جنت آباد جنوبی 105 4,300,000 450,000,000 مشاهده فایل
مغازه / غرفه / واحد تجاری تجاری تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 33 0 370 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 51 5,196,000 265,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 92 5,000,000 460,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 92 5,000,000 460,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 88 5,000,000 440,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 125 4,400,000 550,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 146 5,821,000 850,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهران شمالی 85 3,000,000 255,000,000 مشاهده فایل

برخی املاک ویژه رهن و اجاره

نوع ملک آدرس متراژ اجاره رهن  
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 60 0 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 62 0 60,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - پونک جنوبی 133 2,000,000 80,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 90 0 90,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 70 1,200,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 170 1,800,000 20,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 176 0 135,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 178 2,100,000 35,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 146 2,500,000 35,000,000 مشاهده فایل
آپارتمان مسکونی تهران - منطقه 05 - شهرک اکباتان 130 0 80,000,000 مشاهده فایل