امیرحسین فرخ سرشت مشاور املاک |

09337439616
88529535
  • 4 فروش
  • 42 رهن و اجاره
  • درباره من

    اینجانب دارای کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی می باشم.و در مشاورین املاک کشور مشغول به کار می باشم.

  • تخصص ها

املاک ویژه بخش فروش

مشخصات ملک متراژ متری کل تاریخ  
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 118 7500000 885000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 120 6200000 744000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 114 6228000 709992000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 65 6769000 439985000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
مشخصات ملک متراژ اجاره رهن تاریخ  
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 250 4200000 20000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 100 2000000 200000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 120 0 90000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 151 2000000 90000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان اداری | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 105 2100000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 115 2000000 60000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 103 900000 40000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 76 1200000 15000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 180 3000000 20000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان اداری | تهران - منطقه 06 - فاطمی 50 2700000 10000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 82 1900000 20000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 02 - کوی نصر (گیشا) 85 3500000 60000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 100 1000000 90000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 115 0 125000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 70 500000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 115 500000 100000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 50 2000000 20000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 300 0 400000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 115 300000 150000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 82 2600000 30000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 180 6000000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 80 200000 57000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 85 800000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان اداری | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 68 1200000 20000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 104 1400000 20000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 105 2100000 60000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 82 1500000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان اداری | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 140 2000000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 75 0 100000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 108 0 140000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 70 1600000 12000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی) 81 1000000 35000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 67 2200000 67000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 115 500000 100000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 110 1600000 40000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 85 1800000 18000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 60 2200000 10000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 82 7500000 765000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
مستغلات مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 100 6000000 150000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 90 2000000 30000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - فاطمی 180 6000000 50000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده
آپارتمان مسکونی | تهران - منطقه 06 - یوسف آباد 200 2500000 100000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده