تماس

فروش زمین 961 متری تهران / درکه

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 15 - مطهری

1000 60000 60000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 01 - دارآباد

97000 0 2000 10 / آبان / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 01 - اراج

2000 200000 400000000 30 / دی / 1393 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

1000 700000 700000000 10 / آذر / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

قم - منطقه 00 - قم

30000 0 1 31 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

آبیک - منطقه 00 - آبیک

24000 0 0 12 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 05 - شهر زیبا

500 0 0 06 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

رامسر - منطقه 00 - رامسر

920 217391 200000000 07 / مرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

طالقان - منطقه 00 - طالقان

955 130890 125000000 23 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

10000 0 0 14 / دی / 1395 مشاهده فایل