تماس

فروش خانه مسکونی 110 متری تهران / سازمان برنامه شمالی

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

140 4500000 630000000 06 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 05 - کوی بیمه (شهرک بیمه)

50 4000000 200000000 07 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

108 2030000 220000000 22 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

- منطقه - راهنمایی

110 2000000 220000000 01 / تیر / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

ساري - منطقه 00 - ساري

100 900000 90000000 25 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

لنگرود - منطقه 00 - لنگرود

750 800000 600000000 07 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 18 - خلیج فارس جنوبی

105 3333333 350000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 08 - وحیدیه

217 5000000 1085000000 31 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

50 5000000 250000000 26 / شهریور / 1398 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

105 1380952 145000000 23 / اسفند / 1395 مشاهده فایل