تماس

فروش خانه مسکونی 118 متری تهران / جوادیه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

120 500000 60000000 18 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

100 2700000 270000000 18 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

زرند - منطقه 00 - زرند

600 500000 300000000 24 / آبان / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 07 - نظام آباد (مدنی)

89 3595505 320000000 31 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 05 - باغ فیض

125 1 123 17 / اسفند / 1393 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

128 3515625 450000000 29 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

125 1840000 230000000 11 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

ورامین - منطقه 00 - ورامین

120 400000000000 48000000000000 18 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 03 - قلهک

120 10666666 1280000000 18 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

جويبار - منطقه 00 - جويبار

120 200000 240000000 15 / اسفند / 1394 مشاهده فایل