تماس

فروش خانه مسکونی 118 متری تهران / جوادیه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

جويبار - منطقه 00 - جويبار

120 200000 240000000 15 / اسفند / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تبریز - منطقه 00 - تبریز

125 1920000 240000000 14 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

نائین - منطقه 00 - نائین

320 0 0 22 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

ورامین - منطقه 00 - ورامین

120 400000000000 48000000000000 18 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

شهریار - منطقه 00 - شهریار

287 1000000 287000000 04 / مرداد / 1397 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رباط‌کریم - منطقه 00 - رباط‌کریم

220 1363636 300000000 03 / اسفند / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

125 1840000 230000000 11 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

113 1495575 169000000 16 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رباط‌کریم - منطقه 00 - رباط‌کریم

110 727272 80000000 13 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 16 - نازی آباد

200 5250000 1050000000 06 / آبان / 1395 مشاهده فایل