تماس

فروش مستغلات مسکونی 540 متری تهران / امانیه

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

مستغلات مسکونی

دماوند - منطقه 00 - دماوند

570 736842 420000000 01 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

مستغلات مسکونی

تهران - منطقه 03 - اختیاریه (رستم آباد)

360 17833333 6420000000 06 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

مستغلات مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

500 1400000 700000000 07 / آبان / 1396 مشاهده فایل

فروش

مستغلات مسکونی

تهران - منطقه 03 - دروس

6400 15625000 100000000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

مستغلات مسکونی

ساري - منطقه 00 - ساري

550 1000000 550000000 10 / آبان / 1395 مشاهده فایل

فروش

مستغلات مسکونی

تهران - منطقه 03 - دروس

6400 10937500 70000000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل