تماس

فروش زمین 50000 متری فیروزکوه / فیروزکوه

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین سایر

شهریار - منطقه 00 - شهریار

20150 138957 2800000000 12 / آبان / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

دماوند - منطقه 00 - دماوند

600 416 250000 04 / مهر / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

شهر ری - منطقه 00 - شهر ری

1500 93333 140000000 05 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

فیروزکوه - منطقه 00 - فیروزکوه

120000 41666 5000000000 01 / آذر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

دماوند - منطقه 00 - دماوند

700 70000 49000000 27 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

دماوند - منطقه 00 - دماوند

2800 500000000 1400000000000 10 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

شمیرانات - منطقه 00 - شمیرانات

3220 1150000 3703000000 30 / تیر / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

فیروزکوه - منطقه 00 - فیروزکوه

1 350 350 15 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

محلات - منطقه 00 - محلات

150000 7333 1100000000 06 / آبان / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

شهریار - منطقه 00 - شهریار

13000 92307692 1200000000000 24 / دی / 1395 مشاهده فایل