تماس

فروش ویلا مسکونی 510 متری کرج / کرج

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

ویلا مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

150 1666666 250000000 04 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

430 1860465 800000000 26 / آذر / 1394 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

520 3846153 2000000000 14 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

ساري - منطقه 00 - ساري

11000 72727 800000000 12 / آبان / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

بابلسر - منطقه 00 - بابلسر

220 3863636 850000000 24 / آذر / 1396 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

دماوند - منطقه 00 - دماوند

1200 666666 800000000 21 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

290 1551724 450000000 13 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

283 1590106 450000000 25 / خرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

دماوند - منطقه 00 - دماوند

550 5090909 2800000000 22 / آذر / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

500 170000 85000000 15 / مرداد / 1397 مشاهده فایل