تماس

فروش ویلا مسکونی 230 متری تهران / امیرآباد (کارگر شمالی)

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 22 - شهرک دانشگاه صنعتی شریف

800 9535625 7628500000 30 / آبان / 1394 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - پونک

230 1021739 235000000 20 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

800 2750000 2200000000 13 / تیر / 1396 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

250 800000 200000000 28 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

240 541666666666 130000000000000 01 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

250 840000 210000000 15 / تیر / 1397 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 06 - امیرآباد (کارگر شمالی)

140 3928571 550000000 21 / اردیبهشت / 1394 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

220 909090 200000000 10 / آذر / 1394 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 04 - تهرانپارس شرقی

240 2083333 500000000 12 / اردیبهشت / 1394 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

220 2500000 550000000 02 / شهریور / 1395 مشاهده فایل