تماس

فروش زمین مسکونی 200 متری رشت / رشت

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

200 400000 80000000 06 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

شیراز - منطقه 00 - شیراز

220 1090909 240000000 13 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

لنگرود - منطقه 00 - لنگرود

600 450000 270000000 31 / فروردین / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

85 2176470 185000000 11 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

114 1700000 193800000 30 / اردیبهشت / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

لنگرود - منطقه 00 - لنگرود

10500 228500 2400000000 09 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

طوالش - منطقه 00 - تالش

262 267175 70000000 22 / مهر / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

طوالش - منطقه 00 - تالش

175 857142 150000000 30 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

مبارکه - منطقه 00 - مبارکه

452 400000 180800000 17 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آستانه اشرفیه - منطقه 00 - آستانه اشرفیه

8000 60000 480000000 04 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل