تماس

فروش زمین مسکونی 10100 متری نوشهر / نوشهر

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

438 750000000000 328500000000000 25 / تیر / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

ماسال - منطقه 00 - ماسال

10000 120000 1200000000 05 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

388 115979 45000000 02 / تیر / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

10100 2475247 25000000000 28 / اردیبهشت / 1398 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

800 350000 280000000 24 / آذر / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

340 800000 272000000 23 / آبان / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

720 450000 324000000 05 / اسفند / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

500 450000 225000000 06 / اسفند / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

770 389610 300000000 28 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 05 - مراد آباد

300 2500000 750000000 16 / مرداد / 1397 مشاهده فایل