تماس

فروش زمین مسکونی 1000 متری ساري / ساري

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

270 350000 94500000 28 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 08 - نارمک جنوبی

1000 350000 350000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

8000 60000 480000000 آگهی روز مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

جويبار - منطقه 00 - جويبار

110 850000 93500000 19 / اسفند / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

333 780000000 259740000000 12 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 02 - سپهر

375 13866666 5200000000 12 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

5 500 2500 04 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

2700 500000 1350000000 04 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

200 200000 40000000 26 / تیر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

طالقان - منطقه 00 - طالقان

900 333333 300000000 27 / دی / 1395 مشاهده فایل