تماس

فروش زمین مسکونی 1000 متری ساري / ساري

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

1429 4898530 7000000000 21 / دی / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

250 190000 47500000 04 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

770 389610 300000000 28 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

380 460526 175000000 24 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

1771 850000 1505350000 17 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

7 500000 3500000 12 / اسفند / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

900 1100000 990000000 01 / اسفند / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

1000 550000000 550000000000 08 / دی / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

سیاهکل - منطقه 00 - سیاهکل

1023 244379 250000000 05 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

2100 300000 630000000 04 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل