تماس

فروش خانه مسکونی 50 متری تهران / نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 15 - شوش

50 2000000 100000000 12 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 18 - خلیج فارس جنوبی

50 2400000 120000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

60 4000000 240000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

50 2000000 100000000 16 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

49 2346938775510 115000000000000 23 / تیر / 1397 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 12 - تختی

51 2254901 115000000 12 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - اسماعیل آباد (علی آباد)

102 1715686 175000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 18 - خلیج فارس جنوبی

54 2500000 135000000 29 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - شریعتی جنوبی

132 4545454 600000000 24 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

سنندج - منطقه 00 - سنندج

50 1000000 50000000 20 / مهر / 1395 مشاهده فایل