تماس

فروش سوله 3000 متری تهران / حومه تهران

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

1960 0 0 21 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

5000 0 0 21 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

10000 0 0 21 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

سمنان - منطقه 00 - سمنان

3600 0 0 21 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

گرمسار - منطقه 00 - گرمسار

3600 0 0 21 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

3000 0 0 03 / آذر / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

شهریار - منطقه 00 - شهریار

2000 0 0 20 / تیر / 1396 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

5000 0 0 21 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 01 - اراج

3000 166667 500000000 15 / بهمن / 1393 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

ورامین - منطقه 00 - ورامین

500 0 0 28 / تیر / 1395 مشاهده فایل