تماس

فروش سوله 2838 متری شهر ری / شهر ری

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

سوله سایر

شهر ری - منطقه 00 - شهر ری

2500 7500000 18750000000 26 / مرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

شیراز - منطقه 00 - شیراز

250 1020000 255000000 17 / خرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

شهریار - منطقه 00 - شهریار

700 1000000 700000000 20 / تیر / 1395 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

ورامین - منطقه 00 - ورامین

5000 16000000 8000000000 19 / بهمن / 1396 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

- منطقه - قرچک

30000 250 7500000 23 / دی / 1397 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

3000 0 0 03 / آذر / 1394 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

شهریار - منطقه 00 - شهریار

2000 0 0 20 / تیر / 1396 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

شهریار - منطقه 00 - شهریار

1000 850000 850000000 16 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

تهران - منطقه 01 - اراج

3000 166667 500000000 15 / بهمن / 1393 مشاهده فایل

فروش

سوله سایر

ورامین - منطقه 00 - ورامین

500 0 0 28 / تیر / 1395 مشاهده فایل