تماس

فروش ویلا مسکونی 140 متری تنکابن / تنکابن

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

ویلا مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

135 1111111 150000000 20 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

بابلسر - منطقه 00 - بابلسر

235 17021276 4000000000 16 / فروردین / 1402 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

950 6315789 6000000000 06 / مهر / 1399 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

1100 636363 700000000 08 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

1500 666666 1000000000 14 / تیر / 1398 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

265 1886792 500000000 30 / اسفند / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

دماوند - منطقه 00 - دماوند

150 4000000 600000000 22 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

200 25000000 5000000000 آگهی روز مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

شهر ری - منطقه 00 - شهر ری

144 9722222 1400000000 20 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

فروش

ویلا مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

520 3846153 2000000000 14 / دی / 1395 مشاهده فایل