تماس

فروش زمین مسکونی 330 متری تهران / حومه تهران

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

315 571428 180000000 27 / تیر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 22 - آزاد شهر - پیکان شهر

300 43000000 12900000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

330 1000000 330000000 24 / اردیبهشت / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

200 1000000 200000000 21 / تیر / 1398 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 05 - سازمان آب

360 20000000 7200000000 31 / اردیبهشت / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

سوادکوه - منطقه 00 - سوادکوه

340 4500000 1530000000 21 / مهر / 1399 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

330 1060606 350000000 28 / دی / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

300 166666 50000000 25 / فروردین / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

160 2000000 320000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آستانه اشرفیه - منطقه 00 - آستانه اشرفیه

980 316326 310000000 19 / بهمن / 1398 مشاهده فایل