تماس

فروش زمین مسکونی 311 متری چالوس / چالوس

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

210 285714 60000000 13 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

آمل - منطقه 00 - آمل

1000 550000000 550000000000 08 / دی / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

247 546558 135000000 20 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

300 600000 180000000 31 / خرداد / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

388 115979 45000000 02 / تیر / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

330 500000 165000000 25 / اسفند / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

1800 333333 600000000 15 / آبان / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

268 170000 45560000 15 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

1000 600000000 600000000000 01 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

شهرکرد - منطقه 00 - شهرکرد

175 1200000 210000000 23 / تیر / 1395 مشاهده فایل