تماس

فروش زمین مسکونی 310 متری چالوس / چالوس

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین مسکونی

شیراز - منطقه 00 - شیراز

1100 727272 800000000 09 / آذر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نوشهر - منطقه 00 - نوشهر

1206 2487562 3000000000 12 / اسفند / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

162 524691 85000000 13 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

1580 569620 900000000 23 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

رامسر - منطقه 00 - رامسر

344 406976 140000000 10 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

275 167272 46000000 31 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

200 200000 40000000 26 / تیر / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

215 209302 45000000 23 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

نور - منطقه 00 - نور

1000 600000000 600000000000 01 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین مسکونی

تنکابن - منطقه 00 - تنکابن

3425 255000 873375000 02 / اسفند / 1396 مشاهده فایل