تماس

فروش زمین 500 متری تهران / شهر زیبا

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 01 - دارآباد

97000 0 2000 10 / آبان / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

2800 0 0 18 / آذر / 1397 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

اَملَش - منطقه 00 - اَملَش

536 170000 91120000 19 / مرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

قم - منطقه 00 - قم

30000 0 1 31 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

دماوند - منطقه 00 - دماوند

509 80000 40720000 24 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

4480 0 0 21 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

اراک - منطقه 00 - اراک

1000 0 0 08 / دی / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 05 - شهر زیبا

500 0 0 06 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 05 - جنت آباد شمالی

15000 4500000 67500000000 25 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تهران - منطقه 05 - جنت آباد شمالی

27000 3500000 94500000000 18 / خرداد / 1397 مشاهده فایل