تماس

فروش زمین 200 متری اصفهان / اصفهان

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

زمین سایر

فریدون‌شهر - منطقه 00 - فریدون‌شهر

2000 85000 170000000 28 / اسفند / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

3750 15000 56250000 23 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

کاشان - منطقه 00 - کاشان

7000 0 0 16 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

چالوس - منطقه 00 - چالوس

500 150000 75000000 آگهی روز مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

فیروزکوه - منطقه 00 - فیروزکوه

200 40000 8000000 10 / آبان / 1394 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

ساري - منطقه 00 - ساري

200 1250000 250000000 01 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

تربت حیدریه - منطقه 00 - تربت حیدریه

150 333333 50000000 23 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

ورامین - منطقه 00 - ورامین

200 1250000 250000000 01 / فروردین / 1401 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

10000 0 0 14 / دی / 1395 مشاهده فایل

فروش

زمین سایر

نظرآباد‏ - منطقه 00 - نظرآباد‏

200 3000000 600000000 11 / خرداد / 1401 مشاهده فایل