تماس

فروش خانه مسکونی 100 متری تهران / کارون جنوبی

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

90 1744444 157000000 03 / فروردین / 1397 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

156 2820512 440000000 16 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - اسماعیل آباد (علی آباد)

102 1715686 175000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

يزد - منطقه 00 - يزد

100 800000 80000000 01 / دی / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

- منطقه - راهنمایی

110 2000000 220000000 01 / تیر / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 10 - هاشمی

108 4351851 470000000 27 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 10 - سرسبیل جنوبی

150 6666666 1000000000 08 / اردیبهشت / 1397 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 21 - چیتگر شمالی

98 3469000 340000000 29 / فروردین / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

زرند - منطقه 00 - زرند

600 500000 300000000 24 / آبان / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

خوی - منطقه 00 - خوی

109 1513761 165000000 30 / آبان / 1395 مشاهده فایل