تماس

فروش خانه مسکونی 200 متری تهران / بهار

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

شهر ری - منطقه 00 - شهر ری

160 6500000 1040000000 06 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

200 3250000 650000000 03 / اسفند / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 04 - تهرانپارس شرقی

162 6500000 1053000000 07 / مرداد / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

200 1950000 390000000 12 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

دليجان - منطقه 00 - دليجان

200 1550000 310000000 04 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

لنگرود - منطقه 00 - لنگرود

550 1818181 1000000000 08 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 14 - آهنگ غربی

110 10909090 1200000000 12 / آبان / 1398 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 01 - ازگل

200 4750000 950000000 29 / فروردین / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

187 1978609 370000000 23 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

سنندج - منطقه 00 - سنندج

750 1600000 1200000000 15 / اسفند / 1394 مشاهده فایل