تماس

فروش خانه مسکونی 205 متری يزد / يزد

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

لنجان - منطقه 00 - لنجان

280 821428 230000000 19 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

125 1840000 230000000 11 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

قروه - منطقه 00 - قروه

700 1285714 900000000 17 / آبان / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

225 1466666 330000000 19 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 11 - شیخ هادی

190 9000000 1710000000 04 / مرداد / 1397 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

بویراحمد - منطقه 00 - بویراحمد

313 814696 255000000 06 / بهمن / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

106 1094339 116000000 07 / فروردین / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

شهرضا - منطقه 00 - شهرضا

105 2380952 250000000 14 / اسفند / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

220 3200000 704000000 15 / تیر / 1397 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 18 - شادآباد

208 3365385 700000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل