تماس

فروش خانه مسکونی 164 متری تهران / مجیدیه جنوبی

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 21 - تهرانسر مرکزی

180 4166667 750000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

176 238636 42000000 11 / مهر / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

شهریار - منطقه 00 - شهریار

164 1000000 164000000 28 / فروردین / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

150 866667 130000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تبریز - منطقه 00 - تبریز

171 2339181 400000000 15 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رباط‌کریم - منطقه 00 - رباط‌کریم

150 600 90000 18 / اردیبهشت / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

شهریار - منطقه 00 - شهریار

162 2037037 330000000 21 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تهران - منطقه 16 - نازی آباد

200 5250000 1050000000 06 / آبان / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

رشت - منطقه 00 - رشت

162 0 0 07 / بهمن / 1395 مشاهده فایل

فروش

خانه مسکونی

تبریز - منطقه 00 - تبریز

595 1848739 1100000000 30 / بهمن / 1396 مشاهده فایل