تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 0 متری تهران / افسریه پایین

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

50 0 35000000000000 23 / دی / 1397 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 02 - شادمهر (شادمان)

100 0 75000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

90 150 0 31 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 15 - مظاهری

70 600000 15000000 02 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 05 - جنت آباد مرکزی

130 0 110000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شهرکرد - منطقه 00 - شهرکرد

50 70000 0 13 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 05 - محله فردوس

135 0 100000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 05 - پونک شمالی

187 0 150000000 25 / بهمن / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

ورامین - منطقه 00 - ورامین

240 0 35000000 25 / مهر / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 04 - کالاد

93 0 130000000 15 / فروردین / 1397 مشاهده فایل