تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 0 متری تهران / افسریه پایین

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 04 - مبارک آباد و حسین آباد (هروی)

70 0 0 24 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 11 - فلسطین - انقلاب

25 0 30000000 21 / مرداد / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 04 - مبارک آباد و حسین آباد (هروی)

70 0 0 24 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 15 - مظاهری

70 600000 15000000 02 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

90 150 0 31 / مرداد / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

ورامین - منطقه 00 - ورامین

240 0 35000000 25 / مهر / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شیراز - منطقه 00 - شیراز

250 0 170000000 14 / آبان / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

سنندج - منطقه 00 - سنندج

75 150000000 0 09 / آذر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شهرکرد - منطقه 00 - شهرکرد

50 70000 0 13 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

50 0 35000000000000 23 / دی / 1397 مشاهده فایل