تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 85 متری تهران / وردآورد

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

40 700000 4000000 03 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

85 600000 10 01 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شیراز - منطقه 00 - شیراز

160 700000 10000000 03 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 17 - باغ خزانه

20 250000 5000000 06 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 02 - طرشت

80 1200000 10000000 08 / دی / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کاشان - منطقه 00 - کاشان

110 300000 5000000 04 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

120 600000 40000000 20 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شهرکرد - منطقه 00 - شهرکرد

90 20000 25000000 28 / اردیبهشت / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

يزد - منطقه 00 - يزد

90 120000 1000 14 / فروردین / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

بروجرد - منطقه 00 - بروجرد

80 400000 3000000 30 / شهریور / 1395 مشاهده فایل